Skip to main content

Een stroomstoring komt nagenoeg altijd op een ongelukkig moment, bijvoorbeeld wanneer u aan het koken bent of net lekker televisie zit te kijken. Een stroomstoring kan diverse oorzaken hebben. Zo kan een stroomstoring ontstaan als gevolg van kortsluiting of blikseminslag, maar het kan ook zo zijn dat er een algehele storing is in bijvoorbeeld uw woonwijk. In dit laatste kunt u hier niets aan doen. Wanneer u echter regelmatig te maken heeft met kortsluiting of een blikseminslag, kunt u wel het nodige doen om een stroomstoring te voorkomen. Maar wat kunt u eigenlijk precies doen om een stroomstoring te voorkomen?

‘Veilige’ apparaten aanschaffen

Hoewel een stroomstoring nooit helemaal uit te sluiten is, kunt u wel een aantal dingen doen om de kans op een storing te beperken. Eén van die dingen is het aanschaffen van ‘veilige’ apparaten. Dit zijn apparaten die voorzien zijn van een keurmerk. Apparaten die voorzien zijn van het VDE- of KEMA-keurmerk genieten de voorkeur, aangezien deze apparaten uitvoerig zijn getest. Dit maakt de kans op een storing al een stuk kleiner. Zijn deze apparaten u wat te duur? Kies dan in ieder geval voor een apparaat met CE-label. Dergelijke apparaten beschikken over de minimale eisen voor wat betreft elektrische kabels, waardoor de kans op een stroomstoring toch al een stuk kleiner wordt.

Bliksembeveiliging aanbrengen

Waarschijnlijk gaat u er niet vanuit dat de bliksem inslaat in uw woning, maar deze mogelijkheid is altijd aanwezig. Zeker wanneer u geen bliksembeveiliging heeft aangebracht. Wanneer de bliksem inslaat, zorgt dit vaak voor een stroomstoring. Dit omdat de stroom in uw woning in dat geval een te hoge lading heeft. Dit kan ervoor zorgen dat apparaten kapot gaan en in het ergste geval zelfs resulteren in brand. Door een bliksemafleider te plaatsen, kunt u dit al voorkomen. Deze geleider zorgt er namelijk voor dat de stroom wordt afgevoerd naar de grond en dus niet naar uw apparaten kan. Daarnaast bestaat er speciale bliksembeveiliging voor stopcontacten. Bij blikseminslag voorkomt deze beveiliging dat de stroom de apparaten bereikt, waardoor deze dus niet kunnen beschadigen.